Categoría: prensa infantil

Il·lustracions per a Cavall Fort / Ilustraciones para Cavall Fort

aina cordoncillo, cavall fort

cavall-fort-2-aina-cordoncillo

cavall-fort-3-aina-cordoncillo

Feliç d’haver col·laborat de nou amb la revista Cavall Fort! Les imatges il·lustren el conte «Hàmsters» escrit per Joan González Felís i María José Moya Benet. S’ha publicat en el doble número de juliol/agost 2014. (Cliqueu damunt de les imatges per ampliar-les).

Feliz de haber colaborado otra vez con la revista Cavall Fort! Las imágenes ilustran el cuento «Hámsters» escrito por Joan González Felís y María José Moya Benet. Se ha publicado en el doble número de julio/agosto 2014. (Clicad encima de las imágenes para ampliarlas).

Il·lustracions per a la revista Cavall Fort / Ilustraciones para la revista Cavall Fort

cavall_fort1, aina cordoncillo, cavall fort

cavall_fort2, cavall fort, aina cordoncillo

cavall_fort3, cavall fort, aina cordoncillo

Aquestes són les il·lustracions que he fet per al conte «Són ben ximples, la gent d’aquest país», d’en Josep Maria Morreres. Les il·lustracions acaben de publicar-se a la revista Cavall Fort! (Cavall Fort nº 1191, 1a quinzena de març 2012). Cliqueu damunt de les imatges per visualitzar-les millor.

Estas son las ilustraciones que he hecho para el cuento «Són ben ximples, la gent d’aquest país», de Josep Maria Morreres. ¡Las ilustraciones acaban de publicarse en la revista Cavall Fort! (Cavall Fort nº 1191, 1ª quincena de marzo 2012). Clicad encima de las imágenes para visualizarlas mejor.

Més il·lustracions per a la revista «Mil Dimonis»

mil_dimonis

Més il·lustracions per a la revista de la Catalunya Nord, «Mil Dimonis». La imatge il·lustra una doble pàgina de la revista, corresponent a la 2a i 3a part d’un conte que han escrit alumnes de l’escola «Arrels». Sortirà en el número de novembre.

Más ilustraciones para la revista de la Cataluña Norte, «Mil Dimonis». La imagen ilustra una doble página de la revista, correspondiente a la 2ª y 3ª parte de un cuento que han escrito alumnos de la escuela «Arrels». Saldrá en el número de noviembre.

Il·lustració per a la revista «Mil Dimonis»

Aina Cordoncillo, Mil Dimonis

Il·lustració per a la revista infantil «Mil Dimonis», revista de la Catalunya Nord. El conte l’han escrit alumnes de l’escola «Arrels». (Cliqueu damunt de la imatge per veure-la millor).

Ilustración para la revista infantil «Mil Dimonis», revista de la Cataluña Norte. El cuento lo han escrito alumnos de la escuela «Arrels». (Clicad encima de la imagen para verla mejor).